SASTANAK U MGIPU I POZIV ČLANOVIMA NA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

19.02.2014 u Ministarstvu graditeljstva održan je radni sastanak IO HUEC-a  sa zamjenicom ministrice, g. Borkom Bobovec, dipl.ing.arh iz sektora za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo

Na sastanku su sudjelovale članice IO: Željka Hrs Borković, Nevenka Vuković Varga, Margareta Zidar, Sanja Kaić Bogunović, Renata Krvavica

Razgovor je tekao pozitivno, s konstruktivnim i konkretnim prijedlozima za suradnju.

 

Tom prilikom predstavljen je rad i ciljevi HUEC-a te su zajednički razmotreni aktualni problemi u praksi ovlaštenih osoba sa naglaskom na neke anomalije i negativne tendencije u obavljanju ovog zahtjevnog posla. Utvrđeno je da se nepravilnosti dešavaju između ostalog i zbog kašnjenja provedbe kontrole od strane ministarstva.

Gospođa Bobovec, najavila je kontrolu 50 izdanih certifikata te ujedno pozvala HUEC da se aktivno uključi u javnu raspravu o Pravilnicima koja je u tijeku.

Ovom prilikom pozivamo sve članove HUEC-a da također dostave svoje prijedloge kako bi novi pravilnici iz područja  certificiranja bili što bolji i primjenjiviji  u praksi.

Nacrti prijedloga pravilnika dostupni su na linku

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17732 ( Pravilnik o ovlaštenim osobama-do 06.03.)

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17684 (Pravilnik o kontroli certifikata- do 28.02.)

Vjerujemo da su mnogi od vas  do sada proučili  navedeno i imate svoje primjedbe.

Primjedbe i konkretne prijedloge  pojedinih odredbi (bez opširnog elaboriranja i komentara)  molimo da, zbog kratkih rokova, dostavite direktno u ministarstvo, prema uputi u samom tekstu objave.

Rokovi su kratki, požurite!

Vaš HUEC

 

PRONAĐITE

CERTIFIKATORA

 

POSTANITE ČLAN HUEC-a

-ZAŠTO?

-KAKO?

MEDIJSKI PARTNERI


GradimoZadar


WEBGRADNJA

VIDEO OBJAVE

PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PUTEM INFORMATIVNO-OBRAZOVNOG TV PROGRAMA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata

PREUZMITE BROŠURU


OBJAVE U MEDIJIMA


HUEC U MEDIJIMA


ČLANOVI HUEC-A U MEDIJIMA

PRIJAVA

SPONZORI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner