INFORMIRANJE JAVNOSTI

Potaknuti brojnim upitima klijenata, ali i nizom nepravilnosti u provedbi energetske certifikacije zgrada u RH, objavljujemo ovo priopćenje u svrhu informiranja javnosti:

Energetska certifikacija zgrada zakonska je obveza u RH od 2010. godine. Certificiranje zgrada uvodilo s postepeno do današnje pune implementacije definirane Zakonom o gradnji NN 153/13. Energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada prije izdavanja uporabne dozvole, zgrada javne namjene površine veće od 250 m2, te svaka nekretnina na tržištu površine veće od 50 m2 grijane korisne površine zgrade. Stanovi i poslovni prostori u zgradi bez obzira na veličinu, moraju imati energetski certifikat kod prodaje, dok je certificiranje kod najma prolongirano do 1.1.2016. godine. Ukoliko zgrada posjeduje energetski certifikat, on je važeći i za sve stanove ili poslovne prostore u zgradi. Energetski certifikat može se izraditi i za stan ili poslovni prostor unutr zgrade, ukoliko zgrada nema certifikat, a nekretnina se prodaje.

Energetski certifikat izdaju za to ovlaštene osobe, čiji je registar dostupan na http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

Energetski certifikat izdaje se temeljem provedenog energetskog pregleda. Energetski pregled za stanove i zgrade do 400 m2 s jednostavnim tehničkim sustavima odrađuje u pravilu jedna ovlaštena osoba, dok za sve zgrade veće od 400 m2 energetski pregled odrađuje i potpisuje tim od 3 ovlaštene osobe arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke, a u tom slučaju certifikat izdaje ovlaštena pravna osoba za složene sustave.

SVAKI ENERGETSKI CERTIFIKAT I PRIPADAJUĆI IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM ENERGETSKOM PREGLEDU IMA SVOJ BROJ I POD TIM SE BROJEM DOSTAVLJA U NADLEŽNO MINISTARSVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA I UPISUJE U REGISTAR IZDANIH ENERGETSKIH CERTIFIKATA. BROJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA SASTOJI SE OD BROJA OVLAŠTENJA, REDNOG BROJA IZDANOG CERTIFIKATA SKRAĆENOG NAZIVA ZGRADE PREMA NAMJENI, NPR.   P_XXX_2012_YYY_SZ2 .

Energetski certifikat bez broja i potpisa ovlaštene osobe, ili bez priloženog izvještaja o provedenom energetskom pregledu za postojeću zgradu nije važeći. Naručitelju se predaju 2 primjerka energetskog certifikata i 2 primjerka izvještaja o provedenom energetskom pregledu.

Energetski certifikat ima rok trajanja 10 godina.

Ministarstvo provodi kontrolu izdanih energetskih certifikata.

Energetski certifikat zajedno s izvještajem o provedenom energetskom pregledu predaje se naručitelju u 2 primjerka, te dostavlja u nadležno Ministarstvo.

 

 

 

POTAKNUTI REAKCIJOM NAŠIH ČLANOVA NA BROJNE MARKETINŠKE AKCIJE PRODAJE ENERGETSKIH CERTIFIKATA ISPOD SVAKE RAZUMNE CIJENE, UPOZORAVAMO NARUČITELJE ENERGETSKIH CERTIFIKATA DA OBRATE PAŽNJU DA ENERGETSKI CERTIFIKAT BUDE IZRAĐEN OD OVLAŠTENE OSOBE, DA SADRŽI PROPISANI BROJ I DA JE ZA SLUČAJ POSTOJEĆE ZGRADE ODNOSNO PRODAJE NEKRETNINE  ISPORUČEN ZAJEDNO S IZVJEŠTAJEM O ENERGETSKOM PREGLEDU JER U SUPROTNOM NIJE VAŽEĆI.

 

ZA SVA PITANJA, STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU.

 

VAŠ HUEC

 

IZVOD IZ ZAKONA O GRADNJI, NN 153/13

Energetski certifikat zgrade

Članak 23.

(1) Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

(2) Energetskim certifikatom se predočuju energetska svojstva zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.

(3) Energetski certifikat važi deset godina od dana njegova izdavanja.

(4) Sadržaj i izgled energetskog certifikata propisuje ministar pravilnikom.

(5) Energetski certifikat za zgradu s jednostavnim tehničkim sustavom potpisuje ovlaštena osoba koja ga je izradila, a energetski certifikat za zgradu sa složenim tehničkim sustavom sve ovlaštene osobe i/ili imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi koje su u izradi istog sudjelovale.

Članak 24.

(1) Investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(2) Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:

1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat

2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju

3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga

4. u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

(3) Ako se tijekom građenja zgrade promijeni investitor, energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne dozvole pribavlja novi investitor.

(4) Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.

Članak 25.

(1) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade.

(2) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade.

Energetski pregled zgrade

Članak 26.

(1) Energetski certifikat izdaje se na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade.

(2) Energetski pregled zgrade završava izvješćem o energetskom pregledu zgrade koje potpisuju sve ovlaštene osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi.

(3) Vlasnik zgrade dužan je voditi evidenciju o provedenim energetskim pregledima zgrade i čuvati izvješće o energetskom pregledu zgrade najmanje deset godina od dana njegova primitka.

(4) Korisnik zgrade ili njezina posebnog dijela koja podliježe obvezi energetskog pregleda i energetskog certificiranja dužan je ovlaštenoj osobi osigurati sve podatke i dokumentaciju kojom raspolaže, a koja je potrebna za provedbu energetskog pregleda i energetsko certificiranje te druge uvjete za neometani rad.

 

PRONAĐITE

CERTIFIKATORA

 

POSTANITE ČLAN HUEC-a

-ZAŠTO?

-KAKO?

MEDIJSKI PARTNERI


GradimoZadar


WEBGRADNJA

VIDEO OBJAVE

PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PUTEM INFORMATIVNO-OBRAZOVNOG TV PROGRAMA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata


Energetsko certificiranje objekata

PREUZMITE BROŠURU


OBJAVE U MEDIJIMA


HUEC U MEDIJIMA


ČLANOVI HUEC-A U MEDIJIMA

PRIJAVA

SPONZORI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner